αποκρυσταλλώνω


αποκρυσταλλώνω
αποκρυσταλλώνω, αποκρυστάλλωσα βλ. πίν. 3

Τα ρήματα της νέας ελληνικής. 2013.

Look at other dictionaries:

  • αποκρυσταλλώνω — (Α ἀποκρυσταλλοῡμαι, όομαι) νεοελλ. 1. μεταβάλλω κάτι σε κρύσταλλο, του δίνω κρυσταλλική μορφή 2. μορφώνω σαφή και οριστική γνώμη για κάτι (αρχ., ούμαι) κρυσταλλιάζω, παγώνω …   Dictionary of Greek

  • αποκρυσταλλώνω — ωσα, ώθηκα, ωμένος 1. δίνω σε κάτι κρυσταλλική μορφή: Άλλοτε πουλούσαν ζάχαρη αποκρυσταλλωμένη. 2. καταλήγω σε κάτι σαφές και οριστικό: Στο θέμα αυτό έχω πια αποκρυσταλλώσει γνώμη. Ουσ. αποκρυστάλλωση, η και αποκρυστάλλωμα, το ατος …   Νέο ερμηνευτικό λεξικό της νεοελληνικής γλώσσας (Новый толковании словарь современного греческого)